Uke

Ungdomsmøte Lørdager
kl19.30

Søndagsmøter
kl17.00

Søndagskole hver søndag kl. 17:00

Brødsbrytelse hver første søndag i måneden
kl11.00

Bønnens time hver tirsdag kl.11.00 

Januar 2016

Søndag

03.kl.1700
10.kl.1700
17.kl.1100 Mjøndalen
17.kl.1700 Knoffsgate
24.kl.1700
31.kl.1700
Lørdag
09.kl.1930
16.kl.1930 
23.kl.1930
30.kl.1930
27.kl.1700 Middag & Bibel

 

 

 

Save
Login

 

 Velkommen til

Den frie evangeliske forsamling i Drammen

DFEF-Drammen er tilsluttet De frie evangeliske forsamlinger i Norge og er en menighet for hele familien og med Jesus i sentrum. Vi har møte og Søndagsskole hver søndag kl. 17.00.

1. januar 2016 ble menigheten slått sammen med Salem, Mjøndalen. Vi vil ha det meste av våre aktiviteter i Knoffsgate 6, men hver 1. og 3. søndag i måneden har vi også møte i Mjøndalen på formiddagen.

I ukedagene skjer det mye forskjellig i menigheten, fra øvelse for forskejellige sanggrupper til forskjelllige misjonsgrupper, bibelstudie, aktiviteter for barn og pre-teens, ungdomssamlinger osv.

 

På dagtid på hverdager vil du i våre lokaler finne LEV Drammen Bibelskole.

 Du er alltid hjertelig velkommen i oss!

Se KALENDER for detaljer.